Upprepar inlägg

Musik under antik och medeltid

Under Antiken spelades många olika former av musik i Grekland, Indien, Egypten, Mesopotamien, Kina, Persien och Rom. Den äldsta representationen av mu

Blues

Var namnet ”blues” kommer ifrån är omtvistat. Det kan helt enkelt vara ett uttryck för melankoli och nedstämdhet, men det sägs också komma från ”blue

Countrymusik

Countrymusik kallas också för ”hillbilly-musik”. Ursprunget för countrymusik kommer från södra USA, med början på 1920-talet. En tydlig bakgrund till

Musikteori

Musikteori innebär att man studerar den praktiska tillämpningen av musik, och hur den kan användas. Du kan läsa mer om musikteori genom att gå in på W

Notskrift

Notskrift används för att visuellt nedteckna musik. De flesta av oss har en tydlig bild i huvudet av hur notskrift ser ut, men det är bara en av många

Renässansens och barockens musik

Renässansen brukar räknas som tiden mellan år 1300 till 1600, men den musikaliska renässansen brukar man säga ägde rum mellan år 1400 och 1600. Ordet

Galleri

Four Seasons ~ Vivaldi

Classical Music

Kontakta

Har du frågor om wulfgar.se? Använd det här formuläret för att kontakta oss.

gustav@wulfgar.se