Upprepar inlägg

Musikens koppling till matematik

Musik och matematik är sammankopplade på flera oväntade sätt. Många forntida kulturer har studerat sambanden mellan matematik och musik. Bland dessa f

Rockmusik

Rockmusik kallades från början för “rock’n’roll” och har sitt ursprung i USA, från femtiotalet och framåt. Det influerades starkt av blues och country

Modernismens musik

Efter romantikens känslosvallande, storvulna musik kom en motrörelse; modernismen. Denna benämning används på en del av den klassiska epoken. Musiken

Musikalitet

Att inneha musikalitet innebär att man är begåvad musikaliskt sett. En musikalisk person kan till exempel ha lätt för att lära sig instrument, kan kom

Musik och hälsa

Det finns orsaker till att musik är en så populär företeelse bland människor över hela jorden och genom historien. Man har funnit att musik kan ha ter

Folkmusik

Folkmusik är en traditionell musikform som ibland även benämns världsmusik. Typiskt för folkmusik är att det ofta har ett gammalt ursprung, och att mu

Galleri

Four Seasons ~ Vivaldi

Classical Music

Kontakta

Har du frågor om wulfgar.se? Använd det här formuläret för att kontakta oss.

gustav@wulfgar.se