Upprepar inlägg

Musik och hälsa

Det finns orsaker till att musik är en så populär företeelse bland människor över hela jorden och genom historien. Man har funnit att musik kan ha ter

Folkmusik

Folkmusik är en traditionell musikform som ibland även benämns världsmusik. Typiskt för folkmusik är att det ofta har ett gammalt ursprung, och att mu

Popmusik

Popmusiken har som så många andra moderna genrer sitt ursprung i USA, men även i England. Det började på femtiotalet, när allt fler hushåll skaffade T

Musik under romantiken

Romantiken benämns som den period som varade mellan slutet på 1700-talet och mitten av 1800-talet. Från början var det en mer kritisk benämning för de

Förhistorisk musik

Människan är en musikalisk varelse. Vi har framställt musik på många olika sätt sedan vårt ursprungs början. I arkeologiska utgrävningar har man funni

Musik under antik och medeltid

Under Antiken spelades många olika former av musik i Grekland, Indien, Egypten, Mesopotamien, Kina, Persien och Rom. Den äldsta representationen av mu

Galleri

Four Seasons ~ Vivaldi

Classical Music

Kontakta

Har du frågor om wulfgar.se? Använd det här formuläret för att kontakta oss.

gustav@wulfgar.se